Thursday 13th of December 2018

Általános iskola hírei

Általános iskola PDF Nyomtatás E-mail
Hírek
 
Események
 
Képek
Általános Iskola AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA az ÁMK legrégibb múltra visszatekintő intézményegysége, amely 1949-ig, mint a Római Katolikus Egyházközség Iskolája működött a község temploma mellett a mai óvoda épületében. A 8 évfolyamos, 2 tanulócsoportos iskola 1949 tavaszán foglalta el végleges helyét a volt Brázay-kastélyban, és az 1950/51-es tanévtől már 4 tanulócsoportra bontva működött. A tanulói létszám növekedésével az 1967/68-as tanévtől hét, az 1973-74-es tanévtől pedig véglegesen 8 osztályosra bővült. Közel másfél évtizeden keresztül a tantestület tagjaként 3 szakfelügyelő 4 tantárgy megyei gondozását is ellátta. Az iskolában folyó pedagógiai munka színvonalát már a 60-70-es években is az itt tanuló diákok járási-megyei-országos tanulmányi, sport és kulturális versenyeken elért dobogós helyezéseinek aránya is fémjelezte. Az iskolában 1968-tól biztosított a napközis-, és tanulószobai ellátás.
Az 1983/84-es tanévtől bevezetésre került a német nemzetiségi nyelv tanítása az 1. osztályban és az óvoda nagycsoportjában, ami 8 év alatt általánossá vált. 1984-ben az ÁMK létrejöttével az iskola az integrált intézmény részévé vált. Az iskola épületének állaga és objektív feltételrendszere a növekvő szükségletet és igények mellett a 80-as évek végére már sürgőssé vált a teljes felújítás és bővítés.

Az önkormányzati rendszer kialakulásával az ÁMK közvetlenül a Pellérdi Önkormányzat fenntartása és irányítása alá került. Az új vezetésnek köszönhetően megvalósult az iskola teljes korszerűsítése, bővítése, fejújítása: 1992-ben a központi fűtés rendszer kiépítése, 1993-94-ben a tetőtér beépítése és a földszinti rész szükséges átalakítása.

Az 1992/93-as tanévtől került bevezetésre a 4. osztálytól az angol nyelv, mint második idegen nyelv tanítása, valamint az informatika-számítástechnika tanítása a felső tagozatos tanulóknak.

 

Az iskola 58 éven keresztül a Brázay kastélyban működött. Most már a 2007. nyarára megépült 8+5 tantermes új iskolában folyik nyolc évfolyamon 197 tanulóval az általános iskolás korosztály nevelése-oktatása.
Az iskola beiskolázási körzete Pellérd, Aranyosgadány és Keszü községek alsó és felső tagozatos tanulóira, és Gyód község felsős tanulóinak oktatására terjed ki.
A napközi otthoni, tanulószobai ellátást a tanulók 40%-a veszi igénybe két csoportban.
A bejáró óvodásokat és tanulókat iskolabusz szállítja "háztól házig".
Továbbra is a Brázay kastély területén működik a 300 adagos főzőkonyha, mely ellátja Pellérd óvodás és iskolás gyermekeit és idős korú lakosságát, emellett Aranyosgadány és Gyód települések óvodás és alsó tagozatos tanulóinak étkeztetése is innen történik.

 

Tárgyi feltételek
A nyolc osztályterem mellett öt szakterem (technika, természettudományi, rajz-ének, számítástechnika és nyelvi) áll rendelkezésre. 16 X 30 méteres tornateremben sportolnak az óvodások, iskolások és a felnőttek. A szabadban, az iskola udvarán kézilabda és kosárlabda pályák segítik az iskolai sportfoglalkozásokat és a tömegsportot.

 

Személyi-pedagógiai feltételek
Az iskola tantestületének létszáma 15 fő, a szakos ellátottság: 100%-os. Az iskolában egyéb munkakörben alkalmazottak száma 10 fő, így az iskolában alkalmazott dolgozók száma összesen 25 fő.

 

Az iskolai nevelés-oktatás sajátos pedagógiai feltételei
1. Német nemzetiségi nyelv oktatása 1-8. osztályokban. (A tanulók 95%-a tanulja a nyelvet.)
2. Angol nyelv tanítása 4-8. osztályokban heti 2-3 órában. (A tanulók 20%-a tanulja fakultációban a nyelvet.)
3. Informatika-számítástechnika a 4-8. osztályokban. (A tanulók 100%-a tanulja órarendbe építve.)
4. Az alsó tagozat 4. évfolyamán tantárgycsoportos oktatás folyik. (A készségtárgyakat és az idegen nyelvet szaktanárok tanítják.)
5. Az iskolában helyi programként alkalmazzuk a "Természet-ember-társadalom" NAT-konform komplex képesség-, és személyiségfejlesztő programot.
6. Az iskolai nevelés-oktatásban kiemelt hangsúlyt kap az egészség- és környezeti nevelés, a családi életre nevelés, a honismeret, népismeret.
7. Az iskola tanítási rendjébe illeszkedik a katolikus hitoktatás négy tanulócsoportban.
8. Logopédiai-, gyógytestnevelési- és Nevelési Tanácsadói ellátás helyben.

 

Az olvasás-írást az 1. osztályban a Meixner Ildikó által írt dyslexiaprevencióra épülő "Játékház" tankönyvcsalád segítségével sajátítják el tanulóink.
Német nemzetiségi nyelvoktató iskolaként a tanórákat német zenével, dalokkal és tánccal egészítjük ki. A tanulás mellett sok szereplési lehetőséget biztosítunk tanulóinknak. A délutáni programokon 26 féle szakkörből választhatnak a gyermekek.
A számítógép használatához alapvető ismereteket sajátíthatnak el, minden nap délután lehetőség van a gyakorlásra, böngészésre a számítástechnika és könyvtártermekben.
Labdarúgás- és kosárlabdában kiváló eredményeket érnek el tanulóink, hetente három alkalommal sportfoglalkozásokon vehetnek részt.
Minden tanévben többször járnak gyerekeink múzeumba, színházba, bábszínházba. Évente két egynapos kirándulást bonyolítunk le.
A kistérségi tanulmányi és sportversenyeken kiváló eredményeket, dobogós helyezéseket érnek el tanulóink.

 

A kötelező pedagógiai szakszolgáltatási ellátást (logopédiai, gyógytestnevelés, gyógypedagógiai fejlesztés, nevelési, pályaválasztási tanácsadás) a Pécsi Többcélú Kistérségi Társulással kötött megállapodással az Apáczai Nevelési és Általános Művelődési Központ Nevelési Tanácsadó és a Korai Fejlesztő intézményegysége végzi.
A pedagógiai szakmai szolgáltatások igénybevétele a Pécsi Kistérségi Iroda koordinálásával történik.

 

Címlap Intézmények Általános iskola

Elérhetőségek

Cím: 7831 Pellérd, Fő tér 4.
Telefon: (72) 587-910
Fax: (72) 587-922
E-mail: info@pellerd.hu

KapcsolatImpresszumFelhasználási feltételekVendégkönyvTestvértelepüléseinkPartnereinkOldaltérkép