Monday 17th of December 2018

 

Felhasználási feltételek PDF Nyomtatás E-mail

Vendégkönyv

 

Kedves Látogatóink!

A Vendégkönyv a honlappal, illetve a Községgel kapcsolatos rövid vélemények, ötletek leírására szolgál.
Eredeti funkciója az, hogy az oldalra vagy a Községbe látogatók leírhassák pozitív, vagy éppen negatív élményüket a hellyel/a honlappal kapcsolatosan, tömör, néhány mondatos megfogalmazásban.
A Vendégkönyv - ahogy nevében is megmutatkozik -  nem a lakosság egyéni- és társas problémáinak színtere.
Minden, a lakosságot érintő téma megvitatásának helyszíne a Fórum.

Pellérd község honlapjának vendégkönyve moderált, a Moderációs Szabályzat elveivel ellenkező bejegyzéseket nem jelenítjük meg!
 

Moderációs Szabályzat



Alapelvek:
A Vendégkönyv nyilvános.
A hozzászólások tartalmáért a szöveg írója felel.
A Vendégkönyvben megjelenő hozzászólások kizárólag a beíró személyes véleményét tartalmazzák.
A Vendégkönyv nem fórum, a beírók egymás közötti véleménycseréje privát e-mailek formájában történhet.
A Vendégkönyv moderált.
A Vendégkönyv-használat alapelveit, szabályzatát a Vendégkönyv használói kötelesek betartani.

 

Szabályok:

I., Felhasználó név választása

A Vendégkönyvbe történő beíráshoz nevet kell megadni.
1.Tilos obszcén, vulgáris nevek használata.
2.Bármilyen faji, vallási, nemzeti, nemzetiségi, nemi, politikai hovatartozást és lelkiismereti szabadságot sértő nevek használata tilos.
3.Kérjük, kerüljék a szándékosan megtévesztő neveket (például a Vendégkönyvben más által már használt neveket) és a hozzájuk tartozó e-mail címeket.
4.Nem engedélyezett a reklám célú név, illetve a Község érdekeit sértő névválasztás.

II. E-mail cím megadása

Az e-mail cím megadása kötelező.

III., Hozzászólások

A személyeskedő hozzászólásokat, illetve azokat, amelyek hátráltatják a kulturált kommunikációt, moderáljuk.
1. A hozzászólás nem lehet zavaró, agresszív, vulgáris, obszcén, hangulatkeltő és másokat faji, vallási, nemzeti, nemzetiségi, nemi, politikai, egyéb hovatartozásuk miatt bármilyen módon sértő.
Azaz a hozzászólás nem tartalmazhat:
politikai agressziót, pártpolitikai agitációt,
bármilyen etnikai, faji, vallási kisebbséget sértő, vagy becsmérelő kijelentést,
nemzeteket, nemzeti jelképeket sértő vagy gyalázó, tiltott jelképeket tartalmazó bejegyzést,
gyűlöletkeltésre bármilyen formában alkalmas kijelentéseket,
rágalmazó, becsületsértő, kegyeletsértő, rémhírterjesztő, közveszéllyel fenyegető megjegyzéseket stb.,
jogszabályba ütköző bejegyzést,
jogszabálysértésre buzdító bejegyzést.
Kerülje az erőteljes érzelmi töltetű, az észérveket nélkülöző, csak a vita kedvéért írt, s a témához inkább csak lazán kapcsolódó, öncélú hozzászólásokat.
Tilos a moderátor által törölt hozzászólások visszamásolása, vagy az azokból idéző bejegyzések, esetleg az azt kritizáló, sértő megjegyzések.
2.Tilos továbbá:
mások személyiségi jogait (jó hírnév, becsület, emberi méltóság stb.) sértő bejegyzés,
mások személyes adatainak közzététele az érintettek beleegyezése nélkül,
mások kritizálása, durva kifejezések használata.
3.Tartalmi követelmények:
Tilos ugyanazon hozzászólás egymás után többszöri bemásolása.
Tilos hosszú szövegek céltalan bemásolása.
Nem engedélyezettek azok a beavatkozások, amelyek megváltoztatják a Vendégkönyv méretét, megjelenését, illetve akadályozzák annak rendeltetésszerű használatát.
Nem engedélyezett a szövegnélküli (üres) vagy értelmetlen hozzászólás.
A bejegyzések nem tartalmazhatnak "html-tag"-eket.
"Warez tevékenység", vagyis a szerzői vagy általában a hatályos jogszabályok) által védett bárminemű szoftver/adat/hanganyag/filmanyag/stb. jogosulatlan használatának elősegítése, terjesztése (pl. regisztrációs szám, crack megosztása, linkelés ezeket tartalmazó weblapokra). Továbbá tilos segítséget kérni ezek beszerzéséhez, használatához.
Nyílt vagy bújtatott reklámtevékenység nem megengedett.
Tilos üzleti érdekek megsértése: cégekkel, termékekkel, szolgáltatásokkal kapcsolatban a konkrétumokat nélkülöző vádaskodás, hitelrontás.

IV., Moderáció

A moderátor elsődleges feladata (a Moderációs Szabályzat alapján) a normális, emberi hangnemű véleménynyilvánítás körülményeinek fenntartása.
1.Az alapelvek, illetőleg a szabályok megsértése, moderátori figyelmeztetést vonhat maga után.
2.A Vendégkönyv szabályzatába ütköző hozzászólásokat a moderátor szerkesztheti, és a kifogásolható részt törölheti.
3.A Vendégkönyv szabályzatának elveit sértő hozzászólásokat a moderátor nem engedélyezi.
4.A moderátortól e-mailben lehet moderációt kérni.
Amennyiben a felhasználó kéri, a moderátor törli a felhasználót sértő bejegyzést.
5.Bármely moderátori döntéssel kapcsolatos vitának a Vendégkönyvben nincs helye. Az ilyen jellegű kérdéseket, problémákat a moderátoroknak címzett magánlevélben lehet megvitatni.
 (A Honlap fenntartja jogot, hogy a moderációs alapelveket bármikor, saját hatáskörében megváltoztassa.)

Fórum Szabályzat

1.A pellerd.hu Fóruma nyilvános. A regisztrált Felhasználók véleményüket, meglátásaikat a Fórum szabályzatában leírtak szerint megfelelő módon fejthetik ki.
2.A pellerd.hu Fórumát a felhasználók ingyenesen vehetik igénybe. A hozzászólások valóságtartalmáért a pellerd.hu szolgáltatója semmilyen felelősséget nem vállal.
3.A pellerd.hu Fóruma moderált.
A moderátorok alapvető feladata biztosítani a folyamatos társalgás lehetőségét, ennek érdekében törlik a Fórumokon közzétett hozzászólások közül azokat, amelyek:
akadályozzák a fórumok rendeltetésszerű használatát,
a pellerd.hu rendszerének vagy bármely felhasználó számítógépének működését általuk nem kívánt módon befolyásolják,
tartalma jogszabályba vagy jelen szabályzatba ütközik.
Mivel a moderátorok sem láthatnak minden egyes hozzászólást, ezért kérjük, hogy ha egy Felhasználónk olyan bejegyzésre bukkan, amely megítélése szerint jelen szabályzat valamelyik pontjába ütközik, esetleg egyéb módon akadályozza a kulturált társalgást, jelezze azt az Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.  e-mail címen.
4.A pellerd.hu Fórumain a felhasználók bizonyos megkötésekkel olyan álnevet - azaz nick nevet - választhatnak maguknak, amilyet szeretnének.
a)Ezek alól elsődlegesen kivételt képeznek: moderátor, szerkesztőség elnevezések, illetve ezek különböző számozásokkal, illetve egyéb megjelölésekkel létrehozott változatai,
b)védett név, elnevezés,
c)kortárs vagy történelmi - magyar vagy külföldi - közszereplő, közismert ember neve, művész- vagy beceneve,
d)más jogos és méltányolható érdekeit sértő név, elnevezés,
e)obszcén vagy trágár kifejezés,
f)rasszista, mások lelkiismereti-, vallási-, nemzeti-, nemzetiségi hovatartozását gyalázó vagy sértő kifejezés,
g)burkolt vagy nyílt reklámhordozó kifejezés,
h)az üzemeltető fórumain már létező vagy ahhoz a megtévesztésig hasonlító azonosító.
5.Egy hozzászólás közzétételével a Felhasználó lemond a hozzászólása feletti rendelkezési jogáról, továbbiakban követelése nem származhat ebből.
A pellerd.hu saját belátása és érdekei szerint szabadon rendelkezik a Fórumán közzétett hozzászólásokkal, ideértve az egyes hozzászólások részét vagy egészét képező tudományos-, műszaki-, irodalmi-, vizuális-, hang- és szoftveralkotások tárolását vagy törlését is. A bejegyzés közzétételével a regisztrált felhasználó lemond - az üzemeltető bármilyen formában közzétett - hozzászólása feletti rendelkezési jogáról. Anyagi vagy más jellegű követelést a későbbiekben ezek tárolására, törlésére vagy ezek elmaradására, megsemmisülésére alapozva nem támaszthat.
6.Pellerd.hu moderátoraira ruházza azt a jogát, hogy azokat a hozzászólásokat, amelyek megsértik a moderálási alapelvek valamelyikét, eltávolítsák. Szintén a moderátorokra ruházza azt a jogot, hogy e szabályok súlyos megszegését követően a Felhasználó regisztrációját megszüntethetik.
7.A moderátorok indoklás nélkül törölhetnek hozzászólást (és az arra érkezett válaszokat), törölhetnek témát vagy módosíthatják a topic címét, ha:
a)a vitapartner vagy más személyét sértő hangnemű,
b)személyiségi, illetve közösségi jogokat sértő,
c)adatvédelmi törvényeket sértő,
d)agresszív, fenyegető, félelemkeltő, gyűlöletkeltő,
e)a közzétételének időpontjában hatályos jogszabályba ütközik, illetve bűncselekményre vagy egyéb jogsértésre történő felhívást vagy arra való jelentkezést tartalmaz,
f)a társadalom általánosan elfogadott erkölcsi normáit, a természeti, történelmi, tudományos, kulturális értékek megbecsülését, bármely világnézeti, vallási meggyőződést sért,
g)népek, nemzetiségek, etnikumok, bármely kisebbségek, nemek, korosztályok közötti hátrányos megkülönböztetést tartalmaz, akár burkolt formában,
h)más személyes adatait nyilvánosságra hozza,
i)nem a vita tárgyával vagy a topic címével összefüggő,
j)törölt hozzászólást idéz vagy ismétel,
k)bújtatva vagy közvetlenül valakinek a cégét, szolgáltatásait reklámozza,
l)nicket sértő vagy lejárató, alpári című vagy tartalmú, trágár szavakat tartalmazó,
m)a kulturált, folyamatos társalgást feltűnően és szándékosan akadályozó vagy zavaró,
n)a moderátorok technikai - JAVA-alkalmazások, nagyméretű képek (>500kB), "kisregények" bemásolása, a rovatok letöltését akadályozó vagy lényegesen lassító csatolások ("linkek"), képek, automatikusan induló file-letöltések, átirányítások és minden más olyan beavatkozás, ami megváltoztatja a rovat méretét, megjelenését, illetve akadályozza annak rendeltetésszerű használatát - vagy tartalmi - a kulturált, folyamatos társalgást feltűnően, szándékosan akadályozó és zavaró, vagy témán kívüli ún. "offtopic" hozzászólások - rombolásnak minősítik,
o)a szerkesztéssel, moderálással, illetve a moderátorokkal foglalkozó bejegyzés,
p)a témához a megnyitást követő egy hónap alatt nem érkezett egy hozzászólás sem,
q)a pellerd.hu a témának nem kíván nyilvánosságot biztosítani.
8.A moderátorok indoklás és értesítés nélkül korlátozhatják, letilthatják a hozzászólót, ha:
a)rendszeresen, szándékosan a moderátori alapelvekbe ütköző módon vagy tartalommal szól hozzá,
b)törölt hozzászólást idéz vagy visszamásol,
c)a nick neve vagy e-mail címe közismert közéleti vagy történelmi személyiség, népcsoport, szervezet vagy intézmény nevével egyezik, illetve arra utal vagy azzal közvetlenül összekapcsolható, kivéve, ha a nick és a hozzászóló azonosságáról meggyőződtek,
d)a nick-je megtévesztésig hasonlít már bejegyzett nick-re,
e)a nick-je obszcén vagy trágár kifejezés, rasszista, mások vallását, nemzeti, nemzetiségi hovatartozását gyalázó, sértő kifejezés, burkolt vagy nyílt reklámhordozónak tekinthető,
f)a nick-je jogszabályi értelemben védett név,
g)a nick-je más jogos és méltányolható érdekeit sértő név,
h)nincs megadva e-mail cím,
i)kiderül, hogy a megadott e-mail cím nem használható, pl. az arra küldött moderátori levélre nem érkezik válasz,
j)tevékenysége jelen moderálási elvekkel ellenkezik,
k)a moderátor felszólításának ismételten nem tesz eleget.
9. A tiltás lehet ideiglenes vagy végleges. A leggyakoribb eltiltási tételek: egy nap, egy hét, egy hónap, végleges. A letiltási tételek nem kötelezően ebben a sorrendben követik egymást; adott esetben akár azonnal kiszabható a legsúlyosabb büntetés is. (A pellerd.hu nyomatékosan felhívja minden regisztrált felhasználójának szíves figyelmét arra: alaposan és körültekintően mérlegeljék, milyen tartalommal, milyen formában teszik közzé hozzászólásaikat. A mérlegelés során vegyék mindenképpen figyelembe, hogy a fórumokat az üzemeltető archiválja, ezért bárki által, több év elteltével is visszakereshető egy-egy regisztrált felhasználó akár összes hozzászólása.)
10.A felhasználók hozzászólásuk beírásával korlátlan - a többszörözés, átdolgozás, nyilvánossághoz közvetítés, nyilvános előadás és a terjesztés jogát is magában foglaló - felhasználási jogot adnak pellerd.hu részére. A Fórumon megjelenő hozzászólások csak személyes használatra nyomtathatók, tölthetők le, illetve terjeszthetők és kizárólag a pellerd.hu írásbeli hozzájárulásával lehet őket felhasználni. A felhasználók kötelesek betartani a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992 évi LXIII. törvényt, valamint egyéb adatvédelmi jogszabályok rendelkezéseit.

 

Üzenőfal Szabályzat

Az Üzenőfalra a közérdekű ésvagy közösséget érintő felhívásokat, közléseket, kéréseket, véleményeket lehet beírni. Itt lehet üzenni a Község vezetőségének is.
 

Az üzenőfal használatának alapelvei:
"A sajtószabadság gyakorlása nem valósíthat meg bűncselekményt vagy bűncselekmény elkövetésére való felhívást, nem sértheti a közerkölcsöt, valamint nem járhat mások személyhez fűződő jogainak sérelmével." /1986. évi II. tv. a sajtóról, 3 § (1)/
1. A www.pellerd.hu nem vállal felelősséget a felhasználók által leírtakkal kapcsolatban.
2. Regisztráló tudomásul veszi, hogy az üzenőfalra írt szöveg moderálás után változatlan tartalommal jelenik meg.
3. A www.pellerd.hu fenntartja magának a jogot, hogy a törvénysértő (személyiségi, kisebbség jogokat sértő), illetve az öncélúan durva, trágár, ízléstelen, alpári hangnemben fogalmazott hozzászólásokat nem jeleníti meg.
4. A regisztrált adatokat bizalmasan kezeljük, azt másnak nem adjuk ki, kérésre az adatait töröljük.
 

 

Címlap Felhasználási feltételek

Elérhetőségek

Cím: 7831 Pellérd, Fő tér 4.
Telefon: (72) 587-910
Fax: (72) 587-922
E-mail: info@pellerd.hu

KapcsolatImpresszumFelhasználási feltételekVendégkönyvTestvértelepüléseinkPartnereinkOldaltérkép