Thursday 13th of December 2018

Település bemutatása PDF Nyomtatás E-mail

 

Pellérd Baranya megye közepén, Pécstől DNy-i irányban, mintegy 7 km-es távolságban található. A község Pécs felől két irányból is megközelíthető. Az egyik a 6-os útról leágazó Pellérd-görcsönyi út, a másik pedig a Pécs-Kertvárosból induló és Keszü mellett elhaladó 5816-os számú összekötő út, amely tehermentesítő szerepével csökkenti a falu átmenő forgalmát. Tömegközlekedési megközelíthetősége nagyon jó.
A községhez jelentős zártkerti – Szőlőhegy - rész tartozik. Erdőben szegény, külterületén többnyire szántók találhatók. Korábban igen nagy területen mocsár volt, amelyből még ma is maradt a község ÉK-i részén. Jelentőségét védett állat- és növényvilága képezi. Mintegy 35-40 faj található meg kizárólag csak ezen a vizes- lápos élőhelyen.
A jövőben kerékpárúttal is rendelkező község lakosságszáma már hosszabb ideje folyamatosan növekszik. Jelenleg több mint 2500 lakosa van a településnek. A kiváló közlekedési adottságok nagyban elősegítették, hogy a községből történő elvándorlás helyett mindinkább a Pécsről Pellérdre, ill. a távolabbi településekről is, mint város-közeli zöldövezetbe irányuló áttelepülés volt jellemző.
Az utóbbi években jelentős méretű ipari park létesült, ahol jelenleg 16 vállalkozás működik. Ezen kívül a településen 140 vállalkozás rendelkezik bejelentett székhellyel vagy telephellyel.
A 8 osztályos, napközi otthonos általános iskola intézményének profilját a német nemzetiségi nyelv oktatása határozza meg, mely mellett az angol nyelv és számítástechnikai ismeretek elsajátítása is hangsúlyos az intézmény pedagógiai programja szerint. A 90 fő körüli létszámmal rendelkező óvodában is nagy szerepet kap a német nyelv oktatása, a gyerektorna, a közlekedési ismeretek és a környezeti nevelés.
A településen több mint 10 civil szervezet működik, többek közt a Nyugdíjas klub, a Mezőszél táncegyüttes, a Kertbarát klub, a Horgászegyesület, a Polgárőrség, és a Vállalkozók klubja.
Az önkormányzat, az általános iskola, az egyház és a civil szervezetek összefogásával számos esemény megrendezésére kerül sor már hagyományosan minden évben, például a juniális, bolondos április, szüreti mulatság, határon túli települések találkozója.
A község külföldi partnerkapcsolatot tart fenn a következő településekkel: Mikefalva (Románia, Erdély), Nagykér (Szlovákia, Felvidék), Edelschrott (Ausztria), Csuza (Szerbia, Vajdaság), Alsheim (Németország), Szalóka (Ukrajna, Kárpátalja).
 
Történelem:
 
Honfoglalást megelőző időkben:

 Az 1305-ös esztendőt megelőzően, amelytől Pellérd településtörténetét számítjuk, a terület több ezer éve lakott volt. Pellérd nevének első írásos említését a település kialakulásának hosszú történelmi időszaka előzte meg, amint azt régészeti kutatások, feltárt leletek is igazolják. Az elmúlt évezredek során különböző népek, kultúrák váltották egymást ezen a területen, emlékeket hagyva maguk után, hozzátéve valamit az elődök hagyatékához.

Pellérden a legrégebb kor tárgyi emlékei a bronzkor késői szakaszából (ie. 1300-110) származnak. Két évszázadon át éltek itt a halomsíros kultúra képviselői, akik nevüket temetkezési módjukról kapták. A pásztorkodás mellett már földműveléssel is foglalkoztak, s új formájú fegyvereik és ékszereik ösztönzőleg hatottak a helyi bronzművességre. Pellérd területén nyomaikat néhány 1961-ben feltárt tárgyi emlék (enyhén facettált kis edény, füles edénytöredék, orsókarika) igazolja.

Pellérd környezetében a településtől nyugati irányban hatalmas kiterjedésű, római kori leletek kerültek elő földmunkák során. Az 1825-ben előkerült, 69 darabból álló kincslelet veretei elárulják, hogy koruk Otho császárral (69-ben) kezdődik és Lucius Verus császáron át (161-169) Marcus Aurelius-szal zárul.

A Római Birodalom hanyatlása idején a régióban elkövetkezett a népvándorlás időszaka. A hunok, a longobárdok után az 5. századtól az avarok lepték el a Kárpát-medencét a 9. századig. Pellérd területén az avarok jelenlétét szintén az 1961-es feltárások igazolták. A Pécsi-víz mellett földmunkák közben avar kori vaskést és edényt találtak.

Honfoglalás és az Árpád-kor:


 Erről az időszakról már írásos dokumentumok is rendelkezésre állnak. A kor hiteles kutatója, Györffy György is megerősíti, hogy Pellérd környékét először az Aba nemzetség kapta meg, de hamarosan elbitorolja tőlük a Kán nemzetség, s egészen a 13. század végéig uralja azt. Az Aba nembeli Nekcsei Sándor fiai a 13. század utolsó éveiben lezajlott per során szerzik meg a Kán nemzetségbeli László vajdától a térséget anyjuk leánynegyede fejében. Ekkorra tehető a középkori Pellérd kialakulása, önálló településsé válása is. Dokumentumok igazolják, hogy ezt követően a falu gyors és töretlen fejlődésnek indult. Írott források szólnak arról is, hogy a falu előbb a Siklósy családé, majd a Garaiaké is volt.

Középkor:


 A település neve először egy 1305-ből származó oklevélben jelent meg „Pellart” formában. A település ebben az évben Baranya vármegye gyűléshelye volt, ami jelentőségét fémjelzi. A falu neve a különböző írott forrásokban többféle változatban előfordult, pl.: Pellart, Pelerd, Pelle, Peler, Pelérd, Pelyerd, Pelerdh, Perllérd. A falu a 14. században már plébániával is rendelkezett, amelyet az 1332-1335-ben készült pápai összeírások dokumentáltak. A középkorból is előkerültek régészeti emlékek Pellérden. A római katolikus templom közelében útépítés során középkori cserepeket, koporsószögeket, és egy szép kivitelű füstölőt találtak.

A török kiűzésétől a Rákóczi szabadságharcig:

 Baranya vármegyében 1695 és 1696-ban széleskörű felméréseket végeztek. Pellérdről megállapították, hogy földesura Draskovich János. Az összeírás tartalmazza a pellérdi adózó családfők nevét, amelyből kiderül, hogy a török kiűzését követő 9 év alatt 7 családdal nőtt a lakosság. A török kiűzése után a 17-18. század fordulóján újraéled a vármegyei igazgatási rendszer. Pellérd 1704-ben a pécsi kerülethez tartozott. A Rákóczi szabadságharc sem kerülte el Pellérdet, a Pécsre törő rácok épületeket, templomokat romboltak le. A pellérdiek több más falu lakosságával együtt hordták ki Pécs városából a megölt emberek holttestét.

Az 1848-49-es szabadságharc leverésétől a II. vh. végéig
 
Pellérd életébe közvetlenül nem szóltak bele az 1848-49-es események, továbbra is gyarapodás, gazdasági fejlődés jellemezte a települést. Az 1850-es népszámlálás 196 házat, 1209 lakost rögzít, amelyből 627 nő, 582 férfi, 1190 római katolikus, 1 evangélikus, 13 református, 5 izraelita. Az 1867-es kiegyezés jelentős változást hozott a magyar közigazgatásban. Az első községi törvényben szerepel, hogy „a község saját belügyeiben határoz, és szabályrendeleteket alkot.” Pellérden a felmérések szerint a lakók anyanyelve és a közigazgatás különböző irattípusainak nyelve a századfordulóig magyar. A községhez ez időben, mint körjegyzőségi székhelyhez igazgatásilag Arányos, Gadány, Görcsöny, Gyód, Kökény, Keszü és Málom tartozott.

Az egyesületi élet a század elején jelentős fejlődésnek indult. Ennek első jeleként 1902-ben létrejött a Pellérdi Katolikus Olvasókör.

Az 1920-as évek második felében alispáni irányítással megkezdődött a megye településeinek villamosítása. Pellérden 1928-ban gyúltak ki a villanyok.

A két világháború közötti időszakot Pellérd életében más területeken is lendületes fejlődés, pezsgő kulturális élet jellemzi.

Pellérd történetének szerencsés és jellegzetes vonása, hogy időről időre, minden korban adattak olyan rátermett, befolyásos személyiségek, világi – vagy egyházi vezetők, akik részben mozgósítani tudtak, részben tehetségük, tekintélyük révén nagyot tudtak lendíteni a település sorsán.
 

 

Címlap Település bemutatása

Elérhetőségek

Cím: 7831 Pellérd, Fő tér 4.
Telefon: (72) 587-910
Fax: (72) 587-922
E-mail: info@pellerd.hu

KapcsolatImpresszumFelhasználási feltételekVendégkönyvTestvértelepüléseinkPartnereinkOldaltérkép